aké typy problémov ovplyvňujú spermatický kábel?

U ľudských samcov spermatický kord obsahuje vas deferens, nervy a krvné cievy. Muži majú dve z týchto štruktúr, z ktorých jedna prechádza od spodného brucha po každé semenník. Problémy, ktoré môžu ovplyvniť spermatickú šnúru, zahŕňajú torziu semenníkov a nepriamu inguinálnu herniu.

Spermatická šnúra je životne dôležitá pre funkciu semenníkov, keďže krvné cievy v šnúre sú jediné, ktoré prenášajú krv do a z orgánov. Zriedka sa semenník môže voľne otáčať v miešku. Ak k tomu dôjde, existuje možnosť, že sa kord môže tiež skrútiť a odstrániť tok krvi do semenníka, čo spôsobí zomrie bunky. Torzifikácia semenníkov vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť, pretože trvalé poškodenie a dokonca aj strata semenníka môže nastať v priebehu niekoľkých hodín.

Príznaky torznej testikulácie zahŕňajú opuch a sčervenanie postihnutého semenníka, bolesť a zvracanie. Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť veľmi náhle a nie postupne sa zvyšujú. Muž s akýmkoľvek z týchto znakov, najmä ak nie je známa žiadna príčina, by mal vyhľadávať lekársku pomoc.

Torzifikácia semenníkov môže byť liečená iba operáciou. Počas operácie chirurgovia pripevňujú semenník na šourku, aby obmedzili jeho pohyb. Často sú obe semenníky chirurgicky fixované na mieste v rovnakom čase. Je to preto, že ak človek rozvinie krútenie v jednom semenníku, pravdepodobne zažije tento stav v inom momente svojho života.

Ďalším možným problémom pri spermatickej šnúre je nepriama inguinálna hernia. Pred narodením sú brucho a mieše spojené pasážou nazývanou inguinálny kanál. Práve v tejto pasáži sa svaly zostupujú. Počas detstva sa táto pasáž zvyčajne zatvára. Ak tomu tak nie je, môže prechádzať časť čreva alebo brušného tuku, čo spôsobuje nepriamu inguinálnu herniu. Táto podmienka si tiež vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť, kvôli riziku obštrukcie čriev a smrti tkaniva v dôsledku zhoršeného prietoku krvi.

Nepriame inguinálne hernia môžu spôsobiť bolesť, vydutie svalov a panvového tlaku. Zhoršujúce sa symptómy, ako je horúčka, intenzívna bolesť a sčervenanie oblasti, môžu naznačovať, že tkanivo uviaznuté v inguinálnom kanáli už prežíva stratu krvi. Akékoľvek príznaky nepriamej inguinálnej hernie by mali byť potvrdené lekárom, ale závažnejšie príznaky tohto problému spermického kordu naznačujú naliehavú potrebu lekárskej starostlivosti.

Chirurgia na opravu nepriamej inguinálnej hernie je veľmi jednoduchá. Chirurg ošetruje postihnutú časť čreva alebo tuku na správnom mieste v bruchu. Otvorenie v inguinálnom kanáli je potom šité uzavreté, aby sa zabránilo budúcim herniám. Náplaste môžu byť tiež pripevnené cez inguinálny kanál, aby ďalej posilňovali opravenú oblasť.