čo je malleus?

Malleus je jedna z malých kostí umiestnených v strednom uchu. Táto kost sa veľmi podobá malému kladivu a ako také sa bežne označuje ako kladivo ucha. Malleus je spojený s inkus, kosť v uchu, ktorá sa niekedy nazýva kovadlinka. Ušný bubienok je tiež pripojený k malleus. Primárnou funkciou tejto malej kosti je vysielať zvukové vibrácie do inkusu z bubienka.

Iba prítomný u cicavcov sa predpokladá, že malleus sa vyvinul zo štruktúry známej ako kĺbová kosť. Táto kosť je stále prítomná v tetrapodoch, ako sú vtáky, plazy a obojživelníky. Kĺbová kost je v podstate nižšia čeľustná kosť, ktorá sa stala nadbytočnou a nepotrebnou pre vývoj cicavcov.

Pri vývoji embrya cicavcov tvorí malleus z toho, čo sa nazýva prvý hrudný oblúk. Táto štruktúra sa stáva hltana u cicavcov a žiabrov v rybách. Tento oblúk tvorí aj hornú a dolnú čeľusť cicavcov, klinicky označovanú ako čeľusť a maxilu.

Zranenie tejto kosti nie je zvlášť časté, hlavne kvôli polohe v strednom uchu. Ak dôjde k poraneniu, je to zvyčajne výsledok traumatického výskytu. Zlomeniny vyplývajúce z traumatickej udalosti, ako je automobilová nehoda, sa zdajú byť najčastejšou príčinou zranenia, hoci akýkoľvek druh traumy zahŕňajúci stredné ucho má potenciál mať negatívny vplyv na malleus.

Poranenia stredného ucha sa môžu vyskytnúť aj pri vložení cudzieho predmetu do ucha. Môže to spôsobiť malé trhliny alebo perforácie, ktoré môžu viesť k poškodeniu konštrukcie alebo funkčnosti. Zranenia spôsobené výbuchom sú tiež známe tým, že spôsobujú poškodenie stredného ucha. Strata sluchu je hlavným problémom, keď došlo k akejkoľvek traume v tejto oblasti tela. Citlivá povaha malých častí stredného ucha je obzvlášť náchylná na poškodenie.

Chirurgický zákrok je jediný skutočný spôsob, ako opraviť poškodenie spôsobené traumatickým poranením stredného ucha. Typ použitého chirurgického zákroku závisí od presného zranenia a od toho, či bola schopná správne počuť. Štrukturálne poškodenie je jednoduchšie opraviť ako funkčné poškodenie. Nie je vždy možné obnoviť sluch po jeho ovplyvnení, aj keď to závisí vo veľkej miere od typu poškodenia spôsobujúceho stratu sluchu.