čo je svalový metabolizmus?

Svalový metabolizmus je všeobecný pojem používaný na opis komplexných biochemických reakcií, ktoré sa podieľajú na svalovej funkcii a vývoji. Telo užíva živiny, ktoré poskytujú energiu, ktorá musí byť rozdelená rôznymi systémami tela, aby replikovala bunky, odstraňovala odpad, bojovala s infekciami a vykonávala iné procesy potrebné pre život. Pokiaľ ide o svaly, rôzne aminokyseliny, sacharidy a lipidy musia byť buď rozdelené na použitie ako energia, alebo vytvorené svalovými bunkami, aby sa dosiahla zdravá svalová hmotnosť. Súhrnne sa tieto procesy nazývajú metabolizmus svalov.

Ľudia majú tri rôzne typy svalových systémov: srdcové, hladké a kostrové svaly. Každý z týchto svalových systémov slúži inému účelu a preto má mierne odlišné požiadavky na funkciu a vývoj. Diskusia o svalovom metabolizme sa však najčastejšie týkajú systému kostrového svalstva. Kostné svaly sú pripevnené k kostiam a sú zodpovedné za pohyb. Stavebná hmotnosť kostrového svalu je známa ako svalový anabolizmus, zatiaľ čo strata svalovej hmoty je známa ako svalový katabolizmus.

Na presnejšie pochopenie procesov spojených s metabolizmom svalov je najprv potrebné pochopiť všeobecné princípy metabolizmu. Stručne povedané, ako jednotlivec užíva potravu, telo používa sekvenciu enzýmov na rozdelenie potravín do rôznych chemických zložiek a posiela ich po metabolických dráhach. Tieto metabolické dráhy sú podobné diaľniciam a prinášajú surové chemické zložky do každého telesného systému na ďalšie spracovanie. Keď každý systém dostane tieto surové chemikálie, vyberá určité molekuly, ktoré sa použijú ako energia, zatiaľ čo iné molekuly sa používajú na vytvorenie nových chemikálií alebo nových buniek. Katabolizmus sa týka rozpadu molekúl, aby sa uvoľnila energia, zatiaľ čo anabolizmus sa týka použitia molekúl ako stavebných prvkov.

Všetky svaly vrátane kostrových, srdcových a hladkých svalov používajú určitú formu svalového metabolizmu na uvoľnenie energie, tvorbu nových svalových buniek a odstránenie odpadu alebo toxínov. Pri kostrových svaloch sa špecifický proces a biochemické látky používané v každom procese líšia. Aké chemikálie sa používajú a príslušné kroky sú založené na type svalových vlákien a či sa svalová hmotnosť zvyšuje alebo znižuje.

Zvýšenie hmotnosti kostrového svalstva napríklad vyžaduje pridanie ďalších svalových buniek na zahustenie každého vlákna alebo rozvoj svalových vlákien. Dosiahnutie toho znamená, že jednotlivé svalové bunky musia prostredníctvom fyzickej aktivity a rôznych biochemických reakcií znížiť myostatín a zvýšiť cytokín, hormóny zodpovedné za reguláciu svalového rastu. Okrem toho sa aminokyseliny, uhľohydráty a lipidy používajú na výrobu energie a ako stavebné bloky na produkciu ďalších svalových buniek. Alternatívne, ak sa myostatín zvyšuje, cytokín klesá, alebo ak nie je dostatok sacharidov, aminokyselín alebo lipidov, svalový metabolizmus funguje opačne ako tenký alebo znižuje počet svalových vlákien.